« Home
« About

T E X T S

Thomas Jennefelt (CV) av Tony Lundman

Thomas Jennefelt, född 1954, studerade komposition vid Musikhögskolan i Stockholm 1974-80 för bland andra Gunnar Bucht och Arne Mellnös. Den vokala inriktningen ör tydlig i hans produktion, med alltifrån körmusik till operor. Bland körverken blev Warning to the rich från 1977 en tidig framgång, sedan dess framfört världen över. Till andra uppmärksammade körverk hör O Domine och Dichterliebe (I-X) – komponerat till samma dikter av H. Heine som R. Schumann använde – samt den originella a cappellasviten Villarosa sequences till ett egenuppfunnet, latinbeslöktat språk.

Flera av verken har fått internationell spridning och präglas av ett rikt utnyttjande av körklangen, inte sällan med en underliggande jämn puls och repetitiv rytmik. De inslagen, liksom en övervägande fritonal karaktär med en melodisk ängbarhet, märks även i hans instrumentalmusik. Ibland är det parat med bildmässiga kvaliteter, som i det filmiskt suggestiva orkesterverket Musik vid ett berg eller i den stillsamt melankoliska trumpetkonserten Stockholm i maj.

Thomas Jennefelts musik är inte entydigt minimalistisk, men uttryck och medel är ofta reducerade till ett exakt minimum. Den sortens fokus, med en starkt sensibilitet för det enkla men träffande uttrycket, skänker hans musik en alldeles särskild direkthet. Konsekvent har Jennefelt arbetat med denna enkelhetssträvan, och enligt principer som egentligen står närmare den amerikanska modernismen står än den rigidare, stillåsta centraleuropeiska. Symptomatiskt nog har Jennefelts musik heller inte uppvisat de tvära stilistiska kast man finner hos andra i samma generation.

I musikdramatiken har Jennefelts mångsidighet och röstkänsliga komponerande kommit särskilt väl till sin rätt. Bland operorna kan nämnas Albert och Julia, helaftonsoperan Gycklarnas Hamlet, kammaroperan Farkosten som han skrev till eget libretto samt flera musikdramatiska scener för olika besättningar. För Kungliga Operan i Stockholm skrev han Sport & Fritid till Niklas Rådströms libretto.

Thomas Jennefelt är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien, och sedan 2004 dess vice preses. 2001 tilldelades han Litteris et artibus. 1994-2000 var han ordförande i Föreningen svenska tonsättare.

Tony Lundman